skip to content

Steun aanvragen

     
  STEUN AANVRAGEN  
 
Kan uw sportvereniging of (sport)organisatie financiële steun gebruiken?
Met het invullen van het aanvraagformulier doet u een eerste officiële aanvraag voor een bijdrage uit de stichting Fonds voor de Sport Breda voor uw initiatief.
Om te kunnen beoordelen of wij uw aanvraag kunnen honoreren, hebben wij een aantal criteria opgesteld. Neem eerst een kijkje bij de criterialijst, zodat u zelf een inschatting kunt maken of uw initiatief in aanmerking komt voor een bijdrage. Voldoet uw initiatief aan deze criteria dan kunt u de aanvraag indienen. Uw aanvraag wordt dan in behandeling genomen.
Dit betekent dat een aantal professionals beoordeelt of het initiatief volledig aansluit bij de doelstelling van het Fonds. Is dat het geval ,dan zullen zij ook bepalen op welke steun (hoeveel geld) het initiatief kan rekenen.
Na het indienen van een aanvraag ontvangt u binnen een week een ontvangstbevestiging. De aanvraag wordt vervolgens in behandeling genomen.
Let op: de aanvraag kan alleen ingediend worden, door een bestuurslid van een vereniging of eigenaar van een (sport)organisatie.
 
     
  CRITERIA  
 

· Het initiatief is gericht op het stimuleren van sport en/of bewegen

· Het initiatief draagt bij aan het toegankelijk maken van sport voor iedereen

· Het initiatief draagt bij aan het verhogen van leefbaarheid in gemeente Breda

· Het initiatief draagt bij aan het versterken van fysieke, sociale en mentale gezondheid

· Het initiatief wordt geïnitieerd en uitgevoerd binnen de gemeente Breda.

Dit kunnen projecten zijn die worden ingediend door verenigingen, sportorganisaties, en of particuliere initiatieven die sport- en beweeggedrag en leefbaarheid bevorderen.

 
Up